Guide hur man installera The Boxx'r

Ett snabb guide hur man installera och använda The Boxx'r.

 • Öppna lådan och ta ur The Boxx’r. Glöm inte stativbenet som finns i botten av lådan!

  The Boxx'r Box and Cooler
 • I lådan medföljer: Bruksanvisning, The Boxx'r basenhet och kåpa, stativben och hållare, 12 V DC elsladd och 230 V AC elsladd.

  The Boxx'r parts
 • The Boxx'r kan användas med eller utan stativbenen. Stativbenen gör det enklare att hälla upp vin i höga vinglas.

  The Boxx'r High & Low
 • Vänd The Boxx'r upp och ner så att du lätt når botten. Ta först av kåpan så undviker du repor. Se alltid till att strömmen är i läge off innan du kopplar in elsladden.

  Prepare The Boxx'r for the power supply
 • För att koppla in Boxx'r till ett vanligt vägguttag: Placera kontakten i det rektangulära hålet och tryck försiktigt för en säker hopkoppling. Koppla alltid in kontakten på The Boxx'r innan du sätter i kontakten i vägguttaget.

  Installing the 220Volt power cord
 • För att använda 12 V kontakten: Tryck i kontakten i det runda hålet och sätt sedan in kontakten i cigarettändaruttaget. Koppla alltid in kontakten på The Boxx'r innan du sätter i kontakten i vägguttaget.

  Installing the 12Volt power cord
 • För att kyla ner lådvinet måste du lyfta ur påsen med vinet ur pappkartongen. Det enklaste sättet är att öppna botten av kartongen.

  Opening the Bag-in-Box packaging
 • Sätta i påsen i The Boxx'r: Håll i ett av de övre hörnen på påsen med ena handen och i tappkranen med den andra. För ner kranen i basenhetens skåra och se till att kranen sitter på plats. Pressa inte ner kranen med våld, då påsen kan gå sönder. När påsen är på plats sätter du tillbaka kåpan på basenheten.

  Placing the bag in The Boxx'r
 • Sätta på stativbenet: Börja alltid med att fästa benen i hållaren ett och ett. Notera att det bara finns ett sätt som stativbenen kan fästas i hållaren.

  Installing the stand to the base of The Boxx'r
 • Sätta på benen på basenheten: Placera änden på benen i hålen som finns i botten på The Boxx'r. Se till att alla ben pressas ner så långt det är möjligt, så att The Boxx'r står rakt och stabilt.

  Attaching the stand to The Boxx'r

svensk  english