Felsökning

Vänligen se listan nedan om du har problem med din kylare.

Symptom
Möjlig anledning
 
Möjlig lösning
Kylarenheten fungerar ej
Glapp i anslutningen mellan el-sladden
och the Boxx’r
list_arrow_red
Kolla att sladden är ordentligt ansluten
i båda ändar
Fläkten är igensatt
list_arrow_red
Gör rent fläkten och kolla att den är ren
     
Kylaren når inte önskad temperatur
Ventilationsöppningarna är blockerade
list_arrow_grey
Flytta bort the Boxx’r från väggen eller från andra blockerande föremål
Man har valt fel temperaturinställning
list_arrow_grey
Ändra till rätt temperaturinställning
Det är varmare än 25°C i omgivningen
list_arrow_grey
Flytta the Boxx’r till en svalare omgivning
     
Det luktar bränt från kylaren
The Boxx’r är överhettad
list_arrow_red
Stäng genast av the Boxx’r och dra ur kontakten.
Kontakta återförsäljaren eller oss för reparation.

Om du fortfarande har problem med din kylare kontakta affären där du köpte din kylare eller kontakta oss.

svensk  english