Behandling av personsuppgifter (PUL)

Vi för register över registrerade medlemmar och kunder i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kundernas beställningar.

Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.

svensk  english